Hiệu trưởng

Phạm Thị Bốn
Phạm Thị Bốn

Ngày sinh: 15/7/1969

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thôn Giông, xã Hiệp Hòa, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

Trình độ :Đại học sư phạm mầm non

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0353423259

Phó hiệu trưởng

Vũ Thị Dinh
Vũ Thị Dinh

Ngày sinh: 28/3/1968

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thôn Trúc Hiệp, xã Hiệp Hòa, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

Trình độ :Đại học sư phạm mầm non

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0906118655

Phạm Đình Cường
Phạm Đình Cường

Ngày sinh: 19/9/1983

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thôn Trúc Hiệp, xã Hiệp Hòa, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

Trình độ :Đại học Giáo dục mầm non

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0918516879

Trường mầm non Hiệp Hòa

Địa chỉ: Trúc Hiệp - Hiệp Hòa - Vĩnh Bảo - Hải Phòng